Natuurkunde 2eNatuurkunde 3e

Hfd. 2 Stoffen
Massa en Volume
Dichtheid
Oefenstof dichtheid (nakijken)
Oefenproefwerk Stoffen

Hfd. 3 Water
Temperatuur
Oefenproefwerk Water

Hfd. 4 Elektriciteit
Formules: Weerstand, Vermogen, Energie
Oefenproefwerk Elektriciteit

Hfd. 5 Bewegen
Gemiddelde snelheid
Snelheid-tijddiagrammen (extra)
Oefenproefwerk Bewegen

Hfd. 6 Licht
Oefenproefwerk Licht

Hfd. 7 Het heelal


Hfd. 8 Geluid
Geluidssnelheid
Frequentie en Trillingstijd
Geluidssterkte
Oefenproefwerk Geluid

Verslag Checklist
Beoordeling Verslag (checklist)
Laatste aanpassing: 18-02-2020 17:31:50