Natuurkunde 3e5.3 Kracht, massa en versnelling

Opgave: 1
Tijdens de lancering van een raket is de versnelling op een gegeven moment gelijk aan 8 m/s2.
De massa van de raket is 9.8·104 kg
Bereken hoe groot de resultante is die op de raket werkt.

 andere vraag:
3 soorten
Laatste aanpassing: 18-02-2020 17:31:57