Natuurkunde 3e5.3 Kracht, massa en versnelling

Opgave: 3
Een sprinter heeft een massa van 73 kg. Bij de start krijgt hij in 0.5 s een snelheid van 5 m/s.
a. Bereken de versnelling bij de start.
b. Bereken de resulterende kracht die de sprinter moet leveren.

 andere vraag:
3 soorten
Laatste aanpassing: 18-02-2020 17:31:57