Natuurkunde 3e4.1 Warmte

Opgave: 6
Een bepaalde stof van 4 gram wordt 7 seconden verwarmd en krijgt een temperatuurstijging zoals hieronder is weergegeven. De toegevoegde warmte bedraagt 17.6 J. Welke stof wordt er verwarmd?


 andere vraag:
7 soorten
Tabel:
Stofc
[J/(g·°C)]
water=4.18
melk=3.9
olijfolie=1.65
alcohol=2.43
ijs=2.2
baksteen=0.75
koper=0.39
zilver=0.24
(eiken)hout=2.4
lucht=1.0
Laatste aanpassing: 18-02-2020 17:31:56