Natuurkunde 3e1.2 Veerconstante

Opgave:
Een veer met een veerconstante van 7 N/cm rekt 7 cm uit.
Bereken hoeveel gewicht er aan de veer hangt.

 andere vraag:
3 soorten
Laatste aanpassing: 18-02-2020 17:31:54