Natuurkunde 2e6.2 Gemiddelde snelheid

Opgave:
Een auto rijdt 2 s met een gemiddelde snelheid van 36 m/s. Bereken de afgelegde afstand.

 andere vraag:
3 soorten
Laatste aanpassing: 18-02-2020 17:31:52