2HV Natuurkunde Hoofdstuk 8.3 - Eenvoudige oefenvragen geluidssterkte (dB)
Bereken en schrijf de tussenstappen op:
2 leerlingen maken een geluid van 69 dB. Hoeveel geluid maken 32 leerlingen?
Klik op het lampje voor de uitwerking...